Hur vi arbetar

Vi utgår från dina mål och arbetar med löpande optimering av alla mätbara delar i din marknadsföring och din webbplats.

Webbanalys

Webbanalys må låta lite trist, men ger väldigt mycket. Vi mäter allt vi kan, för att sedan kunna analysera vad som ger förbättrat resultat och vad som ger försämrat resultat. Vi tittar på vilken inkommande trafik till webbplatsen som är mest, eller minst lönsam, samt hur dina besökare beter sig på webbplatsen. Allt för att kunna ta fram nya hypoteser om vad som kan förbättra dina resultat ytterligare. 

Digital Marknadsföring

Vi annonserar löpande på sökord i kanaler som Google och Bing. Vi ser till att era annonser syns i sociala medier, som Facebook, Instagram och LinkedIn. Vi annonserar med banners på webben mot era målgrupper. Videoannonsering i de största videonätverken. Och mycket annat. 

Kortfattat annonserar vi i alla kanaler som är relevanta för er. Ingen kanal är helig, utan utvärderas löpande, varefter budget och vår insats anpassas efter var den för tillfället gör störst nytta.

Konverteringsoptimering

När rätt besökare når din webbplats är det viktigt att få dem att göra det du vill att de skall göra. Baserat på analys av besökarnas beteenden, men också på vår långa erfarenhet och kunskap inom beteenden på webben, tar vi fram förslag som vi sedan testar på besökarna. Ofta genom så kallade A/B-test, där hälften av besökarna får se en version vi vill testa och resterande får se originalversionen. 

Vår process

Vi har en enkel process vi följer, med endast tre steg, som vi repeterar om och om igen. Enkelt och bevisligen väldigt effektivt! 

Tydliga mål

Vi tar initialt fram tydliga mål med samarbetet baserat på vad du vill uppnå. Målet har vi sedan full fokus på i allt vi gör.

Mätning, analys
& hypoteser

Vi mäter aktivet på webbplatsen och utfallet av alla aktiviteter. Vi analyserar data och tar fram hypoteser och förslag på åtgärder.

Genomförande

Vi, dina kollegor eller dina andra anlitade experter, utför optimerande åtgärder i de olika digitala kanaler vi arbetar med. 

Vad det ger?

Vi uppnår förbättrade resultat. Vi arbetar strukturerat efter vår modell, med mätning och analys, löpande optimeringar och med fokus på målet. Det ger resultat.

Kontakta oss
för rådgivning

Skicka oss dina kontaktuppgifter så återkommer vi snarast. Alla frågor och funderingar är välkomna. Kanske att du vill ha en second opinion på befintliga insatser?